Troian

Mitä on roolipelaaminen?

Monelle roolipelaamisesta tulee ensimmäisenä mieleen erilaiset pöytäroolipelit, larppaaminen ja pelikonsoleilla tai tietokoneilla pelattavat pelit. Troian edustaa kuitenkin hieman erilaista roolipelaamisen muotoa: tarinankerronnallista foorumiroolipelaamista.

Toisin kuin pöytäroolipelaamisessa, tarinankerronnallisessa foorumiroolipelaamisessa pääpaino ei ole nopilla tai sattumalla, vaan kahden tai useamman pelaajan keskenään tarinalliseen muotoon kirjoittamilla tapahtumilla, joko ennalta sopien niiden kulusta tai täysin spontaanisti seuraten vain suuntaa, mihin peli lähteekään elämään kirjoittaessa. Pelaaminen on kuin jatkotarinaa, jossa osapuolet kirjoittavat vuorotellen tapahtumia eteenpäin oman hahmonsa näkökulmasta.
Hahmot ovat näin tietynlaisia välikappaleita, joiden kautta pelimaailmaan päästään käsiksi. Onkin tärkeää oppia luomaan sellaisia hahmoja, jotka mahdollistavat niiden asioiden pelaamisen, josta itse pitää ja joita tahtoo kokeilla.

Foorumiroolipelaaminen on melko vaativa harrastus, johon voi jäädä helposti koukkuun sen tarjoaman täysin omanlaisensa kokemuksen vuoksi. Jos ei ole valmis kirjoittamaan tai lukemaan pitkää tekstiä tai luomaan ja kehittelemään uusia asioita, hahmoja ja tapahtumia omasta päästään, foorumipelaaminen tuskin on kovin palkitsevaa. Pelikokemuksista myös muodostuu usein sitä parempia, mitä enemmän on itse valmis panostamaan hahmoihinsa, pelaamiinsa juoniin ja koko roolipelin kehittelyyn muiden pelaajien kanssa.

Miten liityn roolipeliin?

Foorumiroolipeliin liittyminen alkaa aina pelin tietoihin ja sitä kautta pelimaailmaan tutustumisella. Kaikille peleille on luotu kotisivuilleen ja/tai foorumilleen omanlaisensa tiedot, jotka kertovat tarvittavat asiat pelimaailmasta ja siitä, millaisia hahmoja roolipeliin on sallittua luoda. Ei ole olemassa kahta täysin samanlaista foorumiroolipeliä: vaikka monet noudattavat suurinpiirtein samanlaisia sääntöjä, on jokaisen pelimaailmaan kuitenkin tutustuttava erikseen.
Mikäli ei jaksa lukea tai omaksua kovin paljoa tekstiä, ei tarinankerronnallinen pelaaminen kenties ole paras mahdollinen harrastus kokeiltavaksi.
Myös Troian on jo varsin suuri ja monimutkainen roolipeli, jossa on paljon sisältöä. Kukaan ei oleta jokaisen pelaajan opettelevan kaikkia pieniä yksityiskohtia ulkoa, mutta jos ei kykene kahlaamaan nykyisin jo melko laajaa tietomäärää läpi ja omaksumaan edes pelimaailman pääpiirteitä, on pelaaminen käytännössä mahdotonta.

Tärkeä osa liittymistä on aina myös pelimaailmaan sopivan hahmon luominen. Hahmonluonti on useimmista pelaajista erityisen hauskaa: yhden hahmon luotuaan saattaa helposti huomata, että on jo suunnittelemassa uutta. Joissain roolipeleissä on kuitenkin myös erilaisia hahmorajoja säätelemässä, kuinka monta hahmoa pelaajalla voi olla yhtäaikaa. Myös Troianissa sallittujen hahmojen määrä määräytyy pelaajan tason mukaan, mutta mitään ylärajaa hahmojen kokonaismäärälle ei tason 10 saavuttamisen jälkeen ole.

Pelimaailmaan tutustumisen ja hahmonluonnin jälkeen lähetetään hahmohakemus ylläpidon tarkastettavaksi. Joissakin roolipeleissä liittymisprosessiin sisältyy myös roolipelinäyte todisteeksi siitä, että pelaaja varmasti tietää mitä tekee, mutta Troianissa sellainen kirjoitetaan ainoastaan, jos ylläpito sitä erikseen pyytää.

Offline vs. Online - Hidas ja nopea pelaaminen

Tarinankerronnallista pelaamista on käytännössä kahdenlaista tyyppiä: hidasta ja nopeaa pelaamista. Pääsääntöisesti foorumilla pelattavat pelit edustavat hitaampaa pelitapaa, kun taas oikeat "online"-tyypin pelit käydään jonkinlaista chattia tai keskusteluohjelmaa käyttäen. Kuitenkin myös foorumilla pelatessa pelit voivat olla joko nopeampia, jolloin viestit ovat usein lyhyempiä ja niihin vastataan jopa useita kertoja päivässä, tai hitaampia, jolloin viestien pituus helposti kasvaa, mutta niihin vastataan harvemmin.
Troianissa on sallittua pelata kummallakin tavalla, mutta käytännössä kaikki pelit ovat hitaita (eli pelaajan ei tarvitse istua koko päivää tietokoneen ääressä pelin aloitettuaan) elleivät pelaajat heti alkuun ole muuta sopineet. Hidas pelaaminen on varsin joustavaa, koska ei vaadi, että pelaajat ovat yhtäaikaa kirjautuneena foorumille, ja näin peli jatkuu vain siinä tahdissa, kun se sen osapuolille parhaiten sopii.

Millainen on hyvä peliviesti?

Hyvä peliviesti, tai puhekielisemmin "rooli" tai "roolaus", on sellainen, johon vastapelaajan on mahdollisimman helppo vastata, ja joka edistää pelin tapahtumia järkevällä tavalla sekä parhaimmassa tapauksessa pitää yllä kaikkien pelin osapuolten mielenkiintoa pelin sisältöön ja siihen osallistuviin hahmoihin.
Pitkä peliviesti ei automaattisesti tarkoita hyvää roolia, sillä sisältö on tekstin pituutta merkityksellisempää. Hyvä peliviesti on kirjoitettu jouhevasti, ja kuvaa loogisella ja ymmärrettävällä tavalla pelattavan hahmon ajatuksia, tekemisiä ja kokemusmaailmaa. Hyvä roolipelaaja antaa vastapelaajan hahmolle tilaa ja tilaisuuksia reagoida, ja hyvää peliviestiä on usein kiinnostavaa lukea myös peliin osallistumatta.

Monta hahmoa samassa pelissä

Tavallisimmin hahmoja on pelissä sama määrä kuin siihen osallistuvia pelaajia (yleisimmin siis kaksi). On usein selkeintä kirjoittaa ensimmäisen peliviestin alkuun maininta, millä hahmolla kyseistä peliä kirjoittaa, ellei se tule tekstistä heti helposti ilmi. Jos samalta pelaajalta on pelissä kaksi tai useampi omaa hahmoaan, on hyvän pelitavan mukaista kirjoittaa kaikkien hahmojen tekemiset yhteen viestiin, ja erotella ne toisistaan tarvittaessa esimerkiksi käytettävien hahmojen nimillä.

Kolmen tai useamman eri pelaajan välillä käytävä pelaaminen ei poikkea kahden pelaajan pelistä, ainoastaan pelivuorojen järjästykseen täytyy kiinnittää enemmän huomiota. Jos muuta ei ole sovittu etukäteen, noudatetaan peleissä automaattisesti sitä järjästystä, jossa pelaajat siihen liittyvät. Pelivuoroista voi tarvittaessa laittaa aloitus- tai muuhun viestiin selvennyksen, jos tuntuu hankalalta hahmottaa kenen vuoro milloinkin on (esim. "Järjästys: Pelaaja 1, Pelaaja 2, Pelaaja 3").

Pelaaminen kuulostaa liian vaikealta?

Foorumiroolipelien perussäännöissä ei yleensä ole suurtakaan eroa, sillä useimmiten noudatetaan ns. hyvää pelitapaa ja esimerkiksi autohittaaminen (toisen hahmon liikuttelu ilman lupaa) ja munchaaminen (hahmon voittamattomuus) ovat yleisesti kiellettyjä. Vaikka säännöt voivat alkuun kuulostaa monimutkaisilta ja turhan vaikeilta, oppii hyvän pelitavan yleensä varsin nopeasti, kunhan vain yrittää ottaa vastapelaajat huomioon parhaansa mukaan. Kun pelaamisesta tulee rutiinia, sääntöjä ei tarvitse millään tapaa erikseen ajatella!

Kynnys aloittaa pelaaminen voi tuntua korkealta, mutta parhaiten mukaan pääsee, kun uskaltaa vain rohkeasti lähteä kokeilemaan ja heittäytyä toteuttamaan mieleensä juolahtavia hahmoja ja peliskenaarioita. Useimmat kokeneemmat pelaajat suhtautuvat aloitteleviin pelaajiin erityisellä kärsivällisyydellä - kaikki ovat joskus aloittaneet itsekin. Mitään Troianin monimutkaisemmista pelimahdollisuuksista (esim. Questit, noppien käyttö) ei myöskään tarvitse opetella ennen kuin itse kokee niihin riittävää kiinnostusta.
Ylläpidolta voi ja kannattaakin kysyä aina apua, jos jokin tuntuu jäävän epäselväksi tai kaipaisi neuvoja hahmonluonnin tai kirjoittamisen tueksi.

Yleisiä aloittelevan pelaajan virheitä

Kukaan ei ole täydellinen aloittaessaan, ja kaikki tekevät joskus virheitä. Tärkeintä onkin paitsi oppia huomaamaan omat mokansa, myös olla itselleen armollinen: jos vaatii itseltään liian täydellistä tekstiä, voi pelaamisesta helposti tulla tulla uuvuttava suoritus mukavan ajanvietteen sijaan. Tärkeintä olisi oppia pelaamaan ja kirjoittamaan tavoilla, jotka tuottavat itselle huvia, sillä eihän koko roolipelaamisessa muutoin ole mitään järkeäkään.

Hahmonluonnissa tapahtuvat "virheet" ovat yleensä vääjäämättömiä, sillä vaikka hahmossa ei olisi mitään vikaa pelimaailmaan soveltuvuutta ajatellen, on melkein mahdotonta ennustaa, millaisella hahmolla pelaamisesta lopulta pitää, ennen kuin sitä pääsee varsinaisesti kokeilemaan. Troianin hahmorajat huomioiden tällaiset epäonnistuneiksi paljastuvat hahmot (tai ylipäätään hahmot, joihin syystä tai toisesta on kyllästynyt) on täysin hyväksyttävää jättää pois pelauksesta, ja ylläpitoa voi aina pyytää siirtämään ne kuolleisiin ja poistettuihin hahmoihin.

Kenties yleisin pelatessa tapahtuva virhe, johon aloittelevat pelaajat epähuomiossa sortuvat, on ns. metapelaaminen, eli todellisuuden ja omien tietojen sekoittaminen pelimaailmaan ja hahmon tietoihin. Troianin maailma ei ole nykyaikaa eikä samaa todellisuutta, eivätkä hahmot tiedä pelimaailmasta ympärillään tai muista hahmoista minkään muun kuin omien havaintojensa ja aistiensa kautta. Hahmot eivät ole lukeneet pelin tietoja, toistensa hahmokuvauksia tai peliviestejä, pelaajat ovat! Hahmot eivät voi esimerkiksi tietää toistensa nimiä esittäytymättä, tai arvata koko ajan täysin oikein, mitä toinen hahmo on juuri ajatellut.
On erityisen tärkeää muistaa, ettei hahmon mielipide ole yhtä kuin pelaajan mielipide. Jos hahmo on pelissä vaikkapa toista hahmoa kohtaan töykeä, täytyy ymmärtää, että kyse on pelin sisäisistä tapahtumista ja hahmon luonteesta, ei pelaajan mielipiteestä toista pelaajaa kohtaan tai tämän hahmosta. Vastavuoroisesti on myös hyvän pelitavan vastaista antaa omien tunteidensa vaikuttaa liikaa oman hahmon käytökseen. Ei ole pelien juonenkulun kannalta erityisen mukavaa, jos hahmon suhtautuminen muuttuu joka viestissä erilaiseksi sen mukaan, millä tuulella pelaaja sattuu sinä päivänä olemaan.

Sivun alkuun