Troian

Pelattavat kaupungit

Troianin varsinaiset pelattavat alueet ovat keskittyneet pääasiassa Troianin valtakunnan sekä sittemmin Meresin haltiavaltakunnan suurimpiin kaupunkeihin, vaikka muillakin alueilla on toki mahdollista pelata.

Aluksi pelattavia kaupunkeja olivat vain Meres ja Tremas, mutta sittemmin myös Ganosport ja Kalman on avattu omiksi pelialueikseen.

Muut Troianin ja naapurivaltioiden paikat

Meres Tremas Ganosport Kalman

Kuva suurenee

Meres

Sijainti: Meresin haltiavaltakunta (ent. Etelä-Troian)
Väkiluku: alle 40 000 (laskee yhä ihmisten paetessa pohjoiseen)

Meres on alkujaan merlem-haltioiden hamassa muinaisuudessa rakentama kaupunki, joka oli pitkään haltiavaltakunnan sydän. Ihmisten ja haltioiden välisen sodan päätyttyä haltioiden tappioon kaupunki päätyi kuitenkin ihmisten haltuun, ja jäljellä on enää vain rippeitä Meresin haltiavallan ajoilta, haltioiden itsensäkin hävitettyä osan kaupungista ennemmin kuin antaen sen päätyä ihmisille.

Ihmisvallan aikaan Meresiä on laajennettu useampaan otteeseen, sen kasvaessa valtakunnan suurimmaksi kaupungiksi ihmiskuninkaiden kruununkaupunkina. Näiden myöhempien laajennusten kauneus ei parhaista yrityksistä huolimatta ole haltioiden vanhojen rakenteiden tasolla, mutta Meresillä on silti maine kauniina ja vehreänä kaupunkina.

Keväällä 2216, parin tuhannen vuoden ihmisvallan jälkeen, haltiat valtasivat kaupunkinsa viimein takaisin Rothwynin sodan heikennettyä Troianin ihmisvaltaa. Valtauksen jäljiltä haltiat ovat jo aloittaneet kaupunkinsa aktiivisen uudelleenrakentamisen, ja sulkeneet osan alueista kokonaan ihmisiltä.

Haltioiden aikoinaan rakentama Sinilinna on kaupungin tunnetuin maamerkki, ja jälleen kerran haltiavallan keskus.

Lue lisää


Kuva suurenee

Tremas

Sijainti: Pohjois-Troian
Väkiluku: n. 100 000

Tremas sijaitsee Pohjois-Troianin tuulisella rannalla. Kaupunki on rakennettu melko jyrkkään rinteeseen, ja on kasvanut melko hallitsemattomasti viimeisten vuosikymmenien aikana, tarkoittaen sen olevan kaikkea muuta kuin kaavaltaan selkeä tai kaunis katsella.

Tremas kärsi viimeisimmän sodan aikaan Troianin pienemmistä kylistä ja kaupungeista poiketen väestön suoranaisesta räjähdyksestä, kun taistelujen, nälänhädän ja tautien ajamat ihmismassat yrittivät etsiä turvaa sen kaduilta. Tilannetta ei helpottanut Meresin menettäminen haltioille, sillä suuri osa etelästä paenneista ihmisistä on pakkautunut vähitellen jo valmiiksi asuntopulasta ja liikakansoituksesta kärsivään kaupunkiin.

Tremas on nykyisin paitsi Troianin oikeuskaupunki, myös sen virallinen pääkaupunki, jossa sijaitsee kuninkaanhovi. Se on myös ehdottomasti suurin asutuskeskittymä Pohjois-Troianissa.

Lue lisää


Kuva suurenee

Ganosport

Sijainti: Keski-Troian, Meresistä pohjoiseen
Väkiluku: n. 30 000 - 50 000 (tilanne on kaoottinen ihmisten paetessa yhä haltioiden alueilta pohjoiseen)

Ganosport on vanha kauppapaikka, joka on syntynyt tärkeään solmukohtaan Meresistä Keski- ja Pohjois-Troianiin johtavan kulkureitin varrelle, täydellisen sataman muodostavan poukaman rannalle. Ganosportin varhaishistoria on suurilta osin tuntematon, mutta alueella on ollut asutusta kauan jopa haltioiden mittapuulla. Kaupungiksi Ganosport on kuitenkin kasvanut vasta ihmisten valtakaudella.

Tremasin tavoin Ganosportin väkiluku on ollut sodan vuoksi kasvussa, ja sittemmin suorastaan räjähtänyt käsiin Meresin ja eteläisemmän Troianin siirryttyä haltioiden vallan alle ihmisten paetessa peloissaan pohjoisemmaksi.

Lue lisää


Kuva suurenee

Kalman

Sijainti: Keski-Troian, Tremasista etelään
Väkiluku: n. 15 000 lähialueineen

Kalman on vanha kaupunki, jota nykyäänkin kuvaillaan usein haltiakaupungiksi, vaikka parin viimeisen vuosituhannen aikana pääosa sen asukkaista onkin ollut ihmisiä ja Bardemvuorilta muuttaneita kääpiöitä. Alueen asutus yltää ajassa kauas, mutta kaupunkina se on tunnettu noin 25 000 vuotta ja perustettu aikoinaan merlemin pohjoisena siirtokuntana.

Kalman on rakentunut keskellä suistoa oleville saarille sekä niiden liepeille muodostuneille hiekkasärkille. Kaupunginosasta toiseen liikkuminen vaatiikin siltojen lisäksi usein myös lauttojen ja veneiden käyttöä.

Lue lisää

<< >>