Troian

Pelattavat kansat

Troianissa on mahdollista pelata klassisen fantasian viiteen eri lajiin kuuluvilla hahmoilla. Kaikkein laajalle levittäytyneimpiä ja runsaslukuisimpia ovat Troianin ja lähialueiden valtaa pitävät ihmiset, mutta myös rikkailla kääpiöillä, kuolemattomilla haltioilla, älykkäillä fauneilla sekä voimakkailla kentaureilla on jokaisella omat kulttuurinsa, erityispiirteensä - ja paikkansa Troianin maailmassa.

Ihmiset Haltiat Kääpiöt Faunit Kentaurit

Troianin ihmiset

Elinikä: n. 40-70 vuotta
Alueet: Troian, Meres, Rothwyn, Mayna, Ense, Na'wei, jne.
Kielet: hagram (Troian, Meres, Rothwyn, Mayna), seweh (Na'wei)
Uskonnot: Äiti ja Soturi (Troian, Rothwyn), marbwahralaisuus (Mayna), Äitimaa (Pohjois-Troian), muita pieniä ja paikallisia uskontoja ja elämänkatsomuksia

Ihmiset ovat Troianin paitsi lyhytikäisin, myös kiistatta runsaslukuisin laji, ja hallitsevat Meresin haltiamaita lukuunottamatta kaikkia lähialueiden valtakuntia.

Pääosa Troianin ihmisistä on iholtaan vaaleita, mutta etenkin etelästä löytyy enemmän myös tummempaa ihonväriä. Yleisin silmienväri on sininen, mutta muunkin värisiä silmiä löytyy. Ihmisten hiustenväri vaihtelee vaaleasta mustaan ja etenkin naisten oletetaan olevan pitkähiuksisia. Ihmisen keskimääräinen pituus on miehillä noin 180 senttiä ja naisilla noin 170 senttiä.

Troianin ihmiset suhtautuvat yliluonnollisena ja usein pahana pitämäänsä taikuuteen pääosin kielteisesti, mutta muista kansoista poiketen löytyy heidän keskuudestaan joitakin yksilöitä, jotka kykenevät muuttamaan muotoaan joksikin eläimeksi. Tämä varhaislapsuudessa ilmenevä hahmonvaihtajuus on usein kirouksenakin kavahdettu ominaisuus - ja useimmiten tarkkaan piiloteltu salaisuus.

Lue lisää


Haltiat

Elinikä: eivät käytännössä kuole vanhuuteen
Alueet: Troian (merlem, sayona, karsah), Meres (merlem, sayona), Rothwyn (karsah)
Kielet: eldalie
Uskonnot: uskonnottomuus (merlem), esivanhempien palvonta (merlem, sayona, karsah), luonnonpalvonta (sayona, karsah)

Haltiat ovat jopa vuosituhansia eläviä, suippokorvaista ja etenkin ihmisten parissa usein kauniina pidettyä väkeä. Ainoana kansana taikuus on kaikille haltioille täysin luonnollista, ja jokaisella heistä on synnynnäinen valmius sen oppimiseen, kunhan ikää vain kertyy tarpeeksi.

Troianin lähialueiden haltiat voi jaotella suurinpiirtein kolmeen erilliseen heimoon: Etelän kaupungistuneeseen, Meresin haltiavaltakunnan pääosin aateliseen merlemiin, metsiä asuttavaan, luonnon kanssa lähiyhteydessä elävään, vaaleaan ja lyhyeen sayonaan, sekä pohjoisen tummaihoiseen, huikean pitkään ja hajanaiseen karsahiin.

Etenkin ennen ihmisten valtakautta ja Troianin perustamista lähialueita hallinnut merlem-aateli on tunnettua lähinnä ylimielisestä suhtautumisestaan niin valtansa alla eläviin, rahvasta edustaviin kaupunkihaltioihin, kuin muidenkin lajien edustajiin. Meresin kaupungin valtauksen ja aikoinaan ihmisille menetetyn haltiavaltakunnan uudelleenperustamisen jälkeen merlemin ja ihmisten välit ovat jälleen kerran ennätyksellisen huonot.

Lue lisää

Bardemvuorten kääpiöt

Elinikä: n. 220-250 vuotta
Alueet: Pohjois-Troian
Kielet: Bardemvuorten kääpiökieli, hagram
Uskonnot: Esivanhempien palvonta, Äiti ja Soturi (etenkin kaupunkikääpiöt)

Kääpiöt ovat lyhyttä, parroistaan ylpeää, rotevaa ja sitkeää kansaa, joka Troianissa ja lähialueilla on kaikkein yleisintä Bardemvuorilla, jossa heidän kuningaskuntansa sijaitsi ennen Troianin valtakuntaan yhdistymistä. Vaikka virallisesti kääpiöt ovat jo yli vuosituhannen olleet Troianin kuninkaan alaisia, pitää kääpiöaateli yhä suurta osaa alkuperäisistä maista hallinnassaan, ja heillä on oma hallitsijansa.

Säntillisenä mutta vieraita kohtaan torjuvina tunnetut kääpiöt harjoittavat kaivostoimintaansa ja ovat vastuussa paitsi korkealaatuisista metalleista ja niistä valmistamistaan käsitöistä, myös joistakin muista Troianin muiden kansojen keskuuteen levinneistä keksinnöistä, kuten esimerkiksi kehittyneimmästä tuntijärjästelmästä ja mekaanisista kelloista.

Ihmisten lisäksi kääpiöt ovat Troianin kansoista ainoita, jotka yhä aktiivisesti ja laajasti harjoittavat orjuutta, ja monen epäonnisen orjaksi joutuneen elämä päättyy edelleen Bardemvuorten kaivosten syövereissä.

Lue lisää

Faunit

Elinikä: n. 160-180 vuotta
Alueet: Troian, Meres, Rothwyn
Kielet: eldalie (etelä), hagram (pohjoinen)
Uskonnot: Äiti ja Soturi (etenkin ihmisten kaupungeissa), uskonnottomuus (etenkin merlemin lähellä), luonnonpalvonta (etenkin syrjäkylissä)

Troianin ja lähialueiden kansoista faunit ovat kaikkein pienikokoisimpia, ja maineeltaan vaarattomimpia. Faunien alaruumis muistuttaa vuohen alaruumista karvapeitteineen ja pienine sorkkineen, ja useimmilla on myös hännäntöpö sekä toisinaan pitkätkin sarvet.
He ovat erittäin yhteisöllistä, sopeutuvaista ja pääsääntöisesti älynlahjoiltaan vikkelää väkeä, jota etenkin ihmiset ovat kuitenkin sortaneet ja orjuuttaneet lähes koko sen ajan, jonka kansat ovat toistensa läheisyydessä majailleet.

Monet etelän fauneista elelevät edelleen merlem-haltioiden läheisyydessä tai vallan alla, ja näin ajansaatossa myös omaksuneet haltioiden kielen ja tapojakin. Pohjoisemmassa suurempi osa fauneja on sulautunut enemmän ihmisväestön rinnalle, puhuen äidinkielenään hagramia ja osittain myös omaksuneena ihmisiltä jopa näiden uskontoa. Useat ovat kuitenkin kaihtaneet kaupungistumista ja säilyttäneet enemmän omia tapojaan ja uskomuksiaan, ja asuttavat yhä pieniä, usein kätkettyjä kyliään pitkin Troianin ja Meresin maaseutuja.

Vaikka varsinainen orjuus on ihmisten keskuudessa jo aikaa sitten mennyt pois muodista ja faunien kohtelu vuosisatojen myötä parantunut, ovat he yhä monelta osin toisen luokan kansalaisia niin Troianissa kuin Meresin haltiavaltakunnassakin.

Lue lisää

Kentaurit

Elinikä: n. 400-420 vuotta
Alueet: Keski-Troian, Meres, Rothwynin tasangot
Kielet: hagramin kentaurimurre (sisältää enemmän elekieltä)
Uskonnot: uskonnottomuus (etenkin merlemin lähellä), esivanhempien palvonta, luonnonpalvonta

Kentauria on vaikea olla tunnistamatta, sillä heidän alaruumiinsa on nelijalkainen ja muistuttaa erehdyttävästi hevosen ruumista, jonka kaulan paikalta pistääkin esiin ihmismäisempi yläruumis.
Lähinnä Troianin ja Rothwynin aroilla ja tasangoilla yhä villeinä laumoina vaeltavat kentaurit arvostavat ennen kaikkea vapautta. Hyvin harvat heistä ovat vieläkään kaupungistuneet tai asettuneet pysyvästi aloilleen, vaikka joitakin yksittäisiä kentaurikyliä Keski-Troianissa tiettävästi sijaitsee. Aikojen kuluessa kentaurit ovat silti olleet paljonkin tekemisissä niin pitkäikäisten haltioiden kuin ihmistenkin kanssa, ja omaksuneet näiltä käyttöönsä paitsi aseita, myös puhutun kielen.

Etenkin kentaurien vaellusreittejä lähinnä asuvien ihmisten parissa heihin suhtaudutaan hieman nurjasti, mutta myös huomattavan kunnioittavasti. Monet kylät pitävät pienempänä pahana ajoittain heidän luonaan kauppankäynnin ja toisinaan pienimuotoisen ryöstelynkin vuoksi vierailevia kentaureja, kuin sitä täydellistä hävitystä, jonka raivostunut kentaurilauma voi saada aikaan.

Troianin hallitsijat ovat eri vuosisatoina suhtautuneet kentaureihin eri sävyyn: siinä missä toiset ovat yrittäneet saada villejä kentaureja luetteloitua ja asettumaan aloilleen veroja maksamaan, ovat toiset yrittäneet lähinnä häätää näitä mailtaan. Nykytilanteessa Troianin hallinnon mielenkiinto on kuitenkin ollut kuningaspulmien ja sodan vuoksi pitkään aivan muissa asioissa, ja kentaurit ovat saaneet mennä ja tulla miten mielivät.

Lue lisää
<< >>